Talentudvikling

Musikhuzet talentudvikler

Musikhuzet har som øens professionelle spillested et afgørende ansvar i forhold til vækstlaget i det rytmiske musikmiljø. Musikhuzet fungerer som springbræt for mange spændende ukendte navne.

Unge talenter får mulighed for at præsentere deres materiale for et publikum og det bornholmske publikum får mulighed for at opleve de artister, der står for udvikling og fornyelse inden for flere genrer.

Musikhuzet støtter de lokale og nationale vækstlag blandt andet med pop/rock jam, koncerter med unge musikere fra øveforeningen Stereoboxen og ved at have upcoming kunstnere på som opvarmning eller nedkøling til vores store koncerter.

Musikhuzet har en del arrangementer med elektronisk musik af høj kvalitet og vi har været med til at støtte lokale navne, hvor flere af disse upcoming artister efterfølgende er kommet langt i deres karriere og markeret sig selv på de største spillesteder og festivaler. Denne gruppe af elektroniske kunstnere er et af vores bedste netværk indenfor genren og de er dygtige til at trække andre kunstnere fra den nationale scene til Bornholm. De holder en tilknytning til det bornholmske musikmiljø og er med til at arrangere koncerter og workshops for de nye kunstnere på vej frem. Det giver os adgang til vigtig viden og inspiration ind i den elektroniske verden.

Musikhuzet har et unikt koncept i form af koncertrækken Udenfor Sæsonen (UFS), som er et enestående projekt, der præsenteres som en del af Bornholms Kulturuge. Det er et samarbejde mellem Steffen Brandt som ankermand, ROSA, Musikhuzet og kulturchef i Region Skåne, Gitte Wille. Kernen i UFS er talentudvikling. Kendte og mindre kendte solister samles omkring workshops og fælles koncertudvikling. Der bliver afholdt fire koncerter på meget forskellige scener rundt omkring på Bornholm. Den ene koncert er i samarbejde med Bornholms Gymnasium, som bruger UFS-projektet som en del af undervisningen.

Publikum har taget dette innovative tiltag til sig med begejstring og koncertrækken er blevet et sikkert pletskud, hvor publikum med spænding køber billet uden at vide hvad de går ind til. Denne bornholmske koncert- og komponistbegivenhed har givet genlyd inden for det musikalske produktionsmiljø i Danmark og de herved etablerede kontakter er blevet udbygget andre steder efterfølgende.

Musikhuzets mål for udvikling af musiklivet – herunder talentudvikling, vækstlag og smalle genrer:

• Vi vil opfordre til og samarbejde med de øvrige lokale musikarrangører, så der bliver præsenteret vækstlag og smalle genrer på de andre scener på Bornholm.

• Musikhuzet ser gerne en ny lokal vækstlagsfestival opstå, idet der opstod et stort vakuum efter at Rock Island måtte lukke ned.

• Musikhuzet skal sikre at Bornholms børn og unge kan opleve og agere i et nationalt, professionelt musikmiljø og her igennem blive inspireret i deres egen musikalske udvikling og karriere.

• Musikhuzet vil assistere med at øge medlemstallet i Musik- og billedskolen og øveforeningen Stereoboxen. Med hensyn til sidstnævnte vil vi især have fokus på at hverve flere piger.

Musikhuzet søger bredt samarbejde i talentudviklingen

Øvrige bornholmske små og store arrangører skal motiveres til at sætte upcoming vækstlagskunstnere på programmet. Musikhuzet hjælper processen på vej uden at tage ejerskabet fra dem. Indimellem vil Musikhuzet gå ind som medarrangør.

De lokale vækstlag skal udfordres – blandt andet ved at arrangere koncerter med unge musikere fra øveforeningen Stereoboxen og vores pop/rock jams.

Musikhuzet vil analysere hvilke muligheder, der på trods af meget høje udgifter til transport og ophold, kan være for udveksling med bands andre steder i landet.

Ved at programsætte udvalgte rytmiske koncerter vil nogle af disse også være indtænkt som inspiration til at børn og unge selv får lyst til at spille musik.

Der skabes mulighed for at unge bornholmske talenter (til trods for den isolerede placering på en ø i Østersøen) får mulighed for at danne et netværk i musikbranchen.

Musikhuzet vil undersøge mulighederne for samarbejde med den nye Kulturskole omkring alt fra markedsføring via workshops til rytmiske arrangementer og det skal generere flere elever, der søger musikundervisning, flere medlemmer i øveforeningen Stereoboxen og flere unge talenter på de bornholmske scener. Listen med opvarmnings- og nedkølingsnavne suppleres med udenøs vækstlags- og upcoming artister.

Musikhuzet vil udnytte det netværk, som vi får opbygget i forbindelse med Kulturbroen, hvor anerkendte kunstnere og teknikere opholder sig i et længere tidsrum. Parterne finder ofte sammen – eksempelvis når vi bruger de unge kunstnere til opvarmning og nedkøling til koncerterne. Dette giver vores unge talenter mulighed for at danne vigtige netværk i musikbranchen, på trods af at de bor i et afsidesliggende øsamfund.

Stereoboxen har nu en bestyrelse med masser af god energi. Dette åbner op for et fornyet og tættere samarbejde omkring koncerter og udveksling af unge musikere.

Bornholms Musikskole, gymnasiets musiklinje m.fl. søges inddraget i forhold til f.eks. koncerter, seminarer, workshops, mentorordninger mv. Musikhuzet vil opbygge en tæt relation til de musikfaglige elever på gymnasiet og ungdomsskolens musikere.

Vil du støtte op om talentudviklingen eller selv talentudvikles?

Har du et forslag, der kan bakke op om Musikhuzets mål for talentudvikling eller mener du, at du er et af de nye unge skud med masser af spirende talent, der har brug for at komme ud og møde et publikum, så skriv til Musikhuzet på info@musikhuzet.dk. Vi glæder os til at høre fra dig!