Handicap information

HANDICAPPOLITIK I MUSIKHUZET OG RASCHS PAKHUZ 

Livemusik er for alle. Musikhuzet giver selvfølgelig mennesker med funktionsnedsættelser mulighed for at deltage i vores koncertoplevelser. I samarbejde med Volue har vi udviklet en handicappolitik, som sikrer at publikum og medarbejdere med handicap føler sig godt taget imod i Musikhuzet.

Om nødvendigt kan blinde, kørestolsbrugere og andre handicappede medbringe en ledsager til arrangementer i Musikhuzet og Raschs Pakhuz.

Personer, der vil have gratis ledsager med, skal være i besiddelse af et officielt ledsagerkort udstedt af Danske Handicaporganisationer eller Dansk Blindesamfund. Ledsagere tilbydes gratis entré. Ledsagerkortet skal forevises i indgangen.

Billet skal købes i forsalg. Endvidere skal Musikhuzet adviseres på tlf. 56959404 eller info@musikhuzet.dk om gratis ledsager og/eller kørestol af hensyn til opstilling m.m. ved arrangementet. Se punktet BILLETKØB OG ADVISERING her på siden for yderligere information.

Så frem det er muligt, lukker vi kørestolsbrugere ind som de første og ser derfor gerne, at disse gæster møder i god tid til arrangementet.

Mange af vores koncerter er stå-koncerter med et begrænset antal siddepladser. Her henstiller vi til, at publikum viser hensyn til hinanden og lader eventuelle gangbesværede sidde på siddepladserne på reposer og balkonen. 

Herunder har vi listet en række informationer, som kan være relevant før, under og efter et koncertbesøg

BILLETKØB OG ADVISERING

Handicappede i besiddelse af et officielt ledsagerkort kan gratis medbringe en ledsager til Musikhuzets arrangementer. Der skal ikke købes billet til ledsageren.

Ved udsolgte koncerter forbeholder Musikhuzet sig ret til at afvise en ledsager, hvis der ikke er blevet adviseret om gratis ledsager i forbindelse med billetkøbet.

Advisering om navn på gæsten med ledsagerkort kan ske ved køb af billet i Kulturbutikken, på tlf. 56959404 eller på mail til info@musikhuzet.dk. Skriv dato og navn på koncert, ”ledsagerkort” og angiv navnet på ledsagerkortet – IKKE navnet på ledsageren. Ledsagerkortet skal forevises ved indgangen sammen med billet.

Af praktiske årsager bør Musikhuzet ligeledes adviseres om kørestole, behov for siddeplads til ståkoncert eller andre særlige behov ved køb af billet i Kulturbutikken, på tlf. 56959404 eller på mail til info@musikhuzet.dk. Ved kørestol skriv dato og navn på koncert, ”kørestol” og angiv navnet på kørestolsbruger.

Der henstilles til at Musikhuzet får denne information i god tid og helst senest to dage før arrangementet. Informationen videregives bl.a. til personalet i døren, som er instrueret i at hjælpe handicappede på vej.

Musikhuzet har ikke mulighed for at garantere siddepladser til gæster med svært nedsat ståfunktion ved ståkoncerter – blandt andet på grund af brand- og evakueringshensyn, men det tilstræbes at kunne tilbyde et yderst begrænset antal siddepladser til disse gæster, når det er muligt.
OBS: En advisering om siddeplads til en ståkoncert giver ikke garanti for siddeplads. Når bandet er booket til en ståkoncert, kan det på koncertdagen kræve, at der overhovedet ikke er siddepladser.
Advisering om navn på gæsten med svært nedsat ståfunktion (samt evt. antal ledsagere uden svært nedsat ståfunktion) kan også ske ved køb af billet i Kulturbutikken, på tlf. 56959404 eller på mail til info@musikhuzet.dk. Skriv dato og navn på koncert, ”stol til”, angiv navnet på personen med svært nedsat ståfunktion (beskriv desuden gerne den nedsatte ståfunktion) og evt. ”+ gerne stol til” antallet af ledsagere.

Vi arbejder på, at adviseringer kan ske online samtidig med køb af billetter på internettet.

SPILLESTEDETS FYSISKE UDFORMNING

Inden du besøger Musikhuzet eller Raschs Pakhuz kan det være væsentlig at vide lidt om vores procedurer, adgangsforhold, tilgængelighed og indretningen af stedet. Vi har derfor forsøgt at synliggøre dette her på siden.

HANDICAP PARKERING

Der findes et begrænset antal handicapparkeringspladser i umiddelbar nærhed af Musikhuzet og Raschs Pakhuz:

Store Torv 3 pladser
Tinghuspladsen 1 plads
Kollagårinj 1 plads
P.A. Holms Plads 5 pladser
Krystalgade 1 plads
Laksetorvet 1 plads

TOILETFACILITETER

I Musikhuzet findes der et handicaptoilet. Handicaptoilettet er placeret i indgangen, hvor der er adgang via elevator fra salen og fra balkonen.

I Raschs Pakhuz findes der ligeledes et handicaptoilet. Handicaptoilettet er placeret ved bagindgangen.

ANKOMST TIL KONCERTER

Ved ankomst i Musikhuzet bedes du gøre Musikhuzets personale opmærksom på dine behov. De vil vise dig vej og hjælpe dig til at finde en god plads.

Så frem det er muligt, lukker vi kørestolsbrugere ind som de første og ser derfor gerne, at disse gæster møder i god tid til arrangementet. Ved koncerter i Musikhuzet er det nogle gange muligt at blive lukket ind gennem en sidedør i gården i stedet for at skulle med elevator fra indgangen til salen.

Handicappede og gangbesværede bedes gøre Musikhuzets personale opmærksom på evt. behov for garderobe.

Er der kun adgang til en koncert gennem garderoben, bedes handicappede og gangbesværede tage kontakt til Musikhuzets personale, så de kan lukkes ind gennem en niveau-fri indgang.

PLACERING I MUSIKHUZET

Musikhuzets koncertsal befinder sig i stueplan. Kørestolspladserne er typisk placeret bagerst i lokalet på et repos med godt udsyn til scenen. Ved nogle koncerter er balkonen på 1. sal åben og der er adgang til denne med elevator.

Raschs Pakhuz er fra begyndelsen af 00’erne og intimscenen er helt niveau-fri (ud over krypten nedenfor scenen).

LYD OG LYS

Under afviklingen af koncerter i Musikhuzet kan lydniveauet være højt. Vi opfordrer vores publikum til at bruge høreværn eller ørepropper, hvis lyden føles ubehagelig eller lignende. Det er muligt at købe ørepropper i baren.

Ved koncerterne kan der ligeledes foretages brug af stroboskop lys og hurtigt skiftende farver på vores lysanlæg. Desuden er der i salen ofte dæmpet belysning og dette kan gøre det sværere at orientere sig.

UDDANNELSE AF PERSONALE

Vores personale har modtaget information om, hvordan man møder gæster med særlige behov og du kan derfor kontakte personalet, hvis du har nogle spørgsmål under dit besøg. Personalet har en sort T-shirt på, hvor der står Musikhuzet på. Hvis der opstår problemer eller du har andre spørgsmål, som det pågældende personale ikke kan svare på, bed da venligst om at tale med arrangementets afvikler. 

FORPLIGTELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Samarbejdspartnere, som benytter sig af Musikhuzet og Raschs Pakhuz, er selvfølgelig underlagt samme vilkår, hvad angår forhold for personer med handicap. Det betyder at denne handicappolitik også gælder når andre foreninger og klubber benytter vores lokaler. F.eks. også, at der er gratis adgang for en ledsager til personer med ledsagerkort ved advisering i forbindelse med billetkøb.

LIGEBEHANDLING VED REKRUTTERING

I Musikhuzet er vi åbne for en bred publikumsgruppe. Det samme gør sig gældende for vores medarbejdere og frivillige stab. Vi tror på at alle kan bidrage med noget og at forskellighed giver værdi og udvikling. Vi opfatter mangfoldighed i medarbejdergruppen som en styrke. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap til at søge som frivillige samt at søge lønnede stillinger opslået i Musikhuzet.

SPØRGSMÅL/KONTAKT

I Musikhuzet har vi en kontaktperson som er ansvarlig for handicapforhold. Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer forud for eller efter dit koncertbesøg, er du velkommen til at kontakte Peter Andreas Harteg på info@musikhuzet.dk.

Musikhuzets personale vil altid gerne svare på spørgsmål og være behjælpelige til vores arrangementer.