Ofte Stillede Spørgsmål

Garderobe

Garderoben skal benyttes ved alle arrangementer i Musikhuzet.

På grund af brandsikkerheden er det ikke tilladt at medbringe overtøj samt større tasker i salen i Musikhuzet.

Desuden ødelægger det en god oplevelse, hvis salen bliver fyldt op med vådt overtøj, store frakker og tasker.

Der kan betales med Dankort, kreditkort, MobilePay eller kontant.

Musikhuzet påtager sig ikke ansvar for kontanter, mobiltelefoner, nøgler, huer, handsker tørklæder, punge, kreditkort, kørekort o.lign., så tøm venligst lommer og tasker for disse genstande. Disse genstande skal indleveres separat på et selvstændigt garderobenummer.

Ved mistet garderobekort udleveres det indleverede tidligst førstkommende åbningsdag, og der betales 100,- kr. i erstatning for det mistede garderobekort.

De indleverede genstande skal afhentes senest ved arrangementets afslutning. Uafhentede genstande efterlades på eget ansvar.

Handicappede og gangbesværede bedes gøre Musikhuzets personale opmærksom på evt. behov for garderobe.

Er der kun adgang til en koncert gennem garderoben, bedes handicappede og gangbesværede tage kontakt Musikhuzets personale, så de kan lukkes ind gennem en niveau-fri indgang. 

Se endvidere Musikhuzets Handicap-information.


Early Bird

Til flere af vores koncerter sætter vi 50-100 billetter til salg til de hurtigste for en billigere pris, tit til halvdelen af den ordinære billetpris.


Fotografering

Det er som udgangspunkt tilladt at tage billeder med almindeligt lommekamera og mobiltelefon til vore koncerter. Professionelle eller semiprofessionelle kameraer med fx spejlrefleks og/eller objektiv er ikke tilladt, ligesom det heller ikke er tilladt at filme koncerterne.
Derudover skal man altid følge vagternes anvisninger, da der kan være forskellige regler for de forskellige kunstnere. De billeder der tages må ikke benyttes i kommercielt øjemed, men kun til privat brug.


Rygning

Rygning er ikke tilladt indendørs. Rygeforbud gælder også e-cigaretter.

Der vil almindeligvis under arrangementer være adgang til et udendørs område, hvor det er muligt at ryge.


Stå eller siddekoncert?

En koncert i Musikhuzets sal er som udgangspunkt altid en ståkoncert, hvis det på Musikhuzet.dk ikke står nævnt, at det er en siddekoncert.

Stort set alle jazz/blues koncerter i Raschs Pakhuz er derimod siddekoncerter. Rock/pop og hiphop koncerter i Raschs Pakhuz vil typisk være indrettet med en kombination af sidde- og ståpladser, men kan i enkelte tilfælde være helt uden siddepladser. Alle siddekoncerter er unummererede.

Mange af vores koncerter er stå-koncerter med et begrænset antal siddepladser. Vi henstiller til, at publikum udviser hensyn og lader gangbesværede sidde på eventuelle siddepladser.

Musikhuzet har ikke mulighed for at garantere siddepladser til alle gangbesværede ved stå-koncerterne, blandt andet på grund af brand- og evakueringshensyn.

Vi tilstræber at kunne tilbyde et begrænset antal siddepladser til gangbesværede gæster, når det er muligt, men man skal i forvejen kontakte Musikhuzet mindst et par dage i forvejen og gøre opmærksom på, at man ønsker en siddeplads. Dette tilbud gælder kun svært gangbesværede.
Se mere under Handicap-Information.

Babyer, børn og unge til koncerter

Børn og unge er som udgangspunkt velkommen til alle koncerter, men skal altid have billet. Vi har normalt ikke børnebilletter til vores koncerter.

Det er op til forældrene at vurdere, om det er forsvarligt at medbringe børn eller sende børn alene ind til koncerter, men vi fraråder at tage små børn med til de store koncerter.

I forhold til den af brandmyndighederne godkendte kapacitet tæller en nyfødt lige så meget som en voksen, derfor skal der til langt de fleste koncerter købes billet til helt små børn. Ligesom der skal købes billet til voksne til børne- og familiekoncerter.

Generelt anbefaler vi ikke, at man tager helt små børn med til koncerter, som de ikke vil have glæde af. Ved koncerter, hvor der er stille passager i musikken og hvor enhver forstyrrelse vil være til gene for de øvrige gæster, er det ikke en god ide at tage en baby med.

Der er normalt ingen aldersbegrænsning på vores koncerter, men vi anbefaler følgeskab med en voksen, hvis du er under 14 år – dog undtaget større børn, der er trygge ved at tage alene til vores børne- og familiekoncerter. Undtaget er dog koncerter, som vi annoncerer som 15+, 16+, 17+ eller 18+ koncerter – det gøres mest af hensyn til at kunne have kontrol over udskænkningen af alkohol. Personer, der indtager alkohol til et arrangement, skal opfylde lovgivningens alderskrav på 18 år og brydes reglen, kan personen bortvises uden refundering af billetten.

Det er altid forældrenes ansvar, hvorvidt et barn eller en ung kan deltage i en koncert. Mange pop- og rapkunstnere optræder med grænseoverskridende tekster. Vi udøver ikke censur ift. arrangementer, der er lovligt at programsætte. Vi er forpligtet til at kuratere og præsentere tidens populære musik, som de unge kan opleve live i det øvrige land.

Regelsæt for afvisning og bortvisning af gæster

Ifølge ”Lov om restaurations- og hoteldrift” § 32 stk. 1 & 2 har bevillingshaveren, eller dennes stedfortræder, pligt til at bortvise de personer, der udviser en adfærd som betyder, at de ikke er ønskede som gæster.

Ifølge 2. reviderede udgave er det bevillingshaveren og dennes personale, der bestemmer, hvem man vil have som gæst, med det i mente at loven om forbud mod forskelsbehandling skal overholdes.

Følgende personer kan formanes adgang eller bortvises:

1. Personer der ikke følger Musikhuzets ordensregler eller personalets anvisninger.
2. Svært alkoholpåvirkede personer eller personer der er i besiddelse af drikkevarer som ikke er købt i Musikhuzet.
3. Personer der indtager alkohol og ikke opfylder alderskravet på 18 år.
4. Personer der videregiver alkoholiske drikke til personer der ikke opfylder alderskravet på 18 år.
5. Personer der ikke er i besiddelse af en gyldig billet.
6. Personer der med deres opførsel ødelægger koncertoplevelsen for de øvrige gæster.
7. Personer der ved tidligere lejligheder har fremprovokeret eller været involveret i uønskede situationer. Personer der er involveret i mindre alvorlige situationer kan tildeles 1-2 advarsler; hvis dette ikke hjælper nægtes de permanent adgang.
8. Hvor én eller flere uønskede personer er del af en gruppe, kan hele gruppen afvises.
9. Personer der formodes at være påvirket af euforiserende stoffer eller som forsøger at sælge sådanne stoffer.
10. Personer der bærer rygmærker eller andre symboler, der kan virke truende på andre gæster.

Ved afvisning eller bortvisning refunderes billetter ikke.