Om Musikhuzet

GENERELT
Musikhuzet er et rytmisk spillested for hele Bornholms Regionskommune. Formålet med Musikhuzet er at udbrede den rytmiske musik på Bornholm og samtidig skabe opmærksomhed omkring øen som et kulturelt nøglepunkt.

Musikhuzet har i alle år været konstant i udvikling i arbejdet for den rytmiske musikscene, og er i dag en af Bornholms fornemmeste musik og kultur eksponenter.

Musikhuzet arrangerer selvstændigt ca. 100 koncerter årligt og er derudover medarrangører til andre arrangementer med eksterne arrangører.

Musikhuzet er medlem af Dansk Live, der er en sammenslutning af alle rytmiske spillesteder i Danmark med en professionel profil.

Musikhuzet støttes økonomisk af Bornholms Regionskommune samt Statens Kunstfond og ikke mindst af Musikhuzets trofaste publikummer.

HISTORIE
Musikhuzet har efterhånden en del år på bagen. Fra at være et ”simpelt” spillested har Huzet vokset sig stort og professionelt. Se ”Musikhuzet gennem tiden” – en kort beskrivelse af Musikhuzets historie inkl. billeder på Rønne Byarkivs hjemmeside.

STATUS SOM REGIONALT SPILLESTED
Siden 1996 har Musikhuzet, som et af få spillesteder i Danmark, haft status som Regionalt Spillested.
Læs mere om hvad det betyder at Musikhuzet er Regionalt Spillested.

MUSIKPROFIL

Musikhuzet tilstræber at præsentere et bredt program for det bornholmske publikum og for alle aldersgrupper. Programmet tilrettelægges af Musikhuzets kunstneriske leder.
Med andre ord kan og skal det være muligt at opleve kvalitetsmusik live – også selvom man bor på Bornholm.

BOOKING
Al henvendelse vedr. booking rettes til kunstnerisk leder.
Se mere under “kontakt”.

KAPACITET
Musikhuzet (Store scene): 340 siddende, 650 stående.
Raschs Pakhuz (Lille scene): 90 siddende, 140 stående.

FYSISKE RAMMER
Musikhuzet råder i dag over to bygningskomplekser – begge med live-scene. Selve Musikhuzets hovedbygning, som er indrettet i den tidligere Rønne Biograf, rummer vores ”store scene”, bagscene, bandrum og administration.
Raschs Pakhuz ligger umiddelbart ved siden af, kun adskilt af vores gård/udendørsarealer, og indeholder vores ”lille spillested”.

PERSONALE I MUSIKHUZET

Der er pt. 3 fuldtidsansatte medarbejdere i Musikhuzet: Kunstnerisk- & Daglig leder, Teknik – & produktionsansvarlig samt en eventkoordinatorelev. Derudover en timelønnet kontor/frivilligkoordinator gennemsnit 20-25 t/ugtl.

Deltid: Bogholder/kontor 16 t/ugtl. , PR-ansvarlig ca. 20 timer/ugtl., samt 2 teknisk servicemedarbejdere begge ca. 12 t/ugtl., (alle i fleksjob)

De frivillige svarer til 7 årsværk.

Derudover har Musikhuzet tilknyttet personer i jobtræning og unge i aktivering.

De frivillige i Musikhuzet er en historie for sig!
Læs mere under frivillige

MUSIKHUZET – et kulturelt mødested !
Ud over at udbyde koncerter og foredrag mv., samarbejder vi også med brugergrupper, foreninger, institutioner og enkelt personer.
Læs mere om de forskellige brugere af Musikhuzet

ØVEFACILITETER
Som en naturlig del af Musikhuzets virke er der tilknyttet øvelokaler til Musikhuzet. Dette er en vigtig del, da et af vores formål er at fremme det lokale musikliv – både i form af øve-faciliteter og muligheden for at fremføre.
Musikhuzet har gennem tiden været med til at fostre mange bands og musikere, som også på landsplan efterfølgende har haft succes.
Øveforeningen Stereoboxens formål er at tilbyde øvefaciliteter samt at arrangere koncerter med de udøvende brugere af foreningen. Øvelokalerne drives af de aktive musikere selv og drives som en forening.
Læs mere om øveforeningen Stereoboxen og mulighederne her