Raschs Pakhuz

Lidt om stedets historie

Raschs Pakhuz er en del af et i år 2000 nyrestaureret pakhus som igen er en del af den kendte Rønne-købmand, kgl. agent og svensk konsul Ole Peter Raschs (udtales Rask) købmandsgård, der havde facade ud mod Store Torv i Rønne.

Selve pakhuset er opført i 1870 af sønnen Jørgen Rasch, der i årene fra 1854 udvidede købmandsgården betragteligt, så den kom til også at omfatte en korn- og foderstofforretning. Jørgen Rasch var en driftig mand der bl. a. var medstifter af Rønne Handelsforening i 1871. Han var gift to gange og fik i andet ægteskab 8 børn, hvoraf den ældste søn Ole Peter Rasch overtog forretningen i 1885 og drev den til sin død i 1933. I 1938 blev købmandsgården nedrevet for at give plads til en biograf, således at kun pakhuset stod tilbage. Grunden blev købt af Gunnar Hansen, der opførte og drev Rønne Bio frem til 1974, hvorefter den blev overtaget af Kaj Åge Lund, der drev den frem til 1984. Herefter overtog Bornholms Amt bygningerne, og den gamle biograf blev indrettet til spillestedet Bornholms Musikhus. I disse år fungerede pakhuset som lagerbygning, men blev som nævnt restaureret i 2000 og er i dag en del af Musikhuzet.

Musikcaféen (intimscene)

Stueplanet i Raschs Pakhuz fungerer som musikcafé. Her optræder orkestre under hyggelige og intime rammer med plads til ca. 100 siddende gæster.

1. salen

1. salen i Raschs Pakhuz består af tre rum. Det største af disse har et gulvareal 83m2 og en loftshøjde på mellem 2 og 2,30 m. Det lidt mindre rum med et gulvareal på 60m2 har ligesom det største lystilgang ved vinduer i bygningens sydside. Det mindste af rummene (20m2) har lystilgang i sydfacaden og vestgavlen. Rummene er præget af det charmerende tømmerværk. 

2. salen

Loftetagen på det gamle bevaringsværdige Raschs Pakhuz er indrettet med mindre lydisolerede rum, to større lokaler og et produktionskontor. Lokalerne er indrettet med basale funktioner, så kunstnerne kan spise, hvile, klæde om og opholde sig i længere tidsrum i Musikhuzet. Samtidig er der etableret en gangbro mellem Pakhuzet og Musikhuzet.