Regionalt Spillested

Regionalt spillested

Musikhuzet er udpeget af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik som regionalt spillested. Der er indgået en 4-årig kontrakt fra 1. januar 2017 mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Slots- og Kulturstyrelsen, Bornholms Regionskommune og Musikhuzet Bornholm.

Overordnet mål

Musikhuzet har til formål at etablere og drive et spillested, fortrinsvis for den rytmiske musik. Musikhuzet skal fremstå som et musikalsk kraftcenter og musikkultur-eksponent. Musikhuzet vil præsentere et tidssvarende og nyskabende repertoire med vægt på kvalitet, aktualitet og alsidighed. Musikhuzet Bornholm vil samarbejde, være nytænkende og skabe nye innovative koncertformer.

Musikhuzet Bornholm drives som en selvejende institution med en bestyrelse på syv personer – heraf én udpeget af Bornholms Regionskommune.

Musikhuzet Bornholms bestyrelse:

Erik Lindblad (formand)

Administrativ erfaring og indsigt i det bornholmske kulturliv som tidligere kommunal kulturkonsulent. Amatørmusiker, bestyrelsesmedlem i Jazzklub Bornholm.

Udpeget for 2022-2025.

Kathrine Holm Nilsson

Sproguddannet HR Partner med erfaring indenfor projekt- og personaleledelse. Samarbejder på tværs af bornholmske aktører omkring beskæftigelse, uddannelse og unge. Erfaring med bestyrelsesarbejde.

Udpeget for 2023-2025.

Louise Gadeberg

Uddannet journalist og indehaver af eget kommunikationsfirma.  Erfaring indenfor journalistik, coaching, projektledelse, rådgivning, debattør mm.  Kontaktflade til det bornholmske erhvervsliv.

Udpeget for 2022-2025.

Torben Severinsen

Ledelseserfaring fra det private erhvervsliv. Kontaktflade til det bornholmske erhvervsliv. Marketings- og salgsleder på Bornholms Middelaldercenter. Ansat/frivillig medarbejder i Musikhuzet. Bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser.

Udpeget for 2024-2027.

Jens Borup

Direktør og indehaver af flere firmaer i restaurationsbranchen. Bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser. Ledelseserfaring fra det private erhvervsliv og kontaktflade til det bornholmske erhvervsliv.

Udpeget for 2024-2027.

Lærke Lina Skovbjerg

Uddannet geolog og ansat som miljøsagsbehandler i Bornholms Regionskommune. Master-kursus i idégenerering. Erfaringer med Idégenerering i innovations- og udviklingsprocesser. Netværk grøn omstilling.

Udpeget for 2024-27.

Morten Warming
Kommunalt udpeget. Oprindeligt uddannet lærer. Har eget firma som arbejder med events, hotel og konferencer. Har tidligere arbejdet som mellemleder i 9 år på en bornholmsk folkeskole.

Udpeget for 2024-26.

Musikhuzet ledes af ovennævnte bestyrelse på syv medlemmer.

Et medlem udpeges af Bornholms Regionskommunes kommunalbestyrelse, som udpeges for en periode svarende til den kommunale valgperiode.


Seks medlemmer udpeges af Musikhuzets bestyrelse – tre medlemmer for en fireårig periode og tre medlemmer for en toårig periode – med det formål at tilføre særlige kompetencer til bestyrelsen. Ved et medlems udtræden i udpegningsperioden genudpeger henholdsvis Bornholms Regionskommune og den siddende bestyrelse et nyt medlem til bestyrelsen i henhold til givne retningslinjer.

Musikhuzet Bornholms bestyrelse og daglige ledelse er bekendt med Kulturministeriets anbefalinger om god ledelse og tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til spillestedets forhold.

Vedtægter for den selvejende institution Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm (inkl. strategi) 2021-2024

Musikhuzet Bornholm Årsrapport 2018
Musikhuzet Bornholm Årsrapport 2019
Musikhuzet Bornholm Årsrapport 2020
Musikhuzet Bornholm Årsrapport 2021
(Nyere version af Adobe Reader skal benyttes for at kunne åbne årsrapporten for 2021)
Musikhuzet Bornholm Årsrapport 2022

Midlertidige links:
Musikhuzet Bornholm Årsrapport 2018
Musikhuzet Bornholm Årsrapport 2019
Musikhuzet Bornholm Årsrapport 2020
Musikhuzet Bornholm Årsrapport 2021
(Nyere version af Adobe Reader skal benyttes for at kunne åbne årsrapporten for 2021)
Musikhuzet Bornholm Årsrapport 2022