MUSIKHUZET


Musikhuzet facdelogo GENERELT
Musikhuzet er et rytmisk spillested for hele Bornholms Regionskommune. Formålet med Musikhuzet er at udbrede den rytmiske musik på Bornholm, og samtidig skabe opmærksomhed omkring øen som et kulturelt nøglepunkt.

Musikhuzet har i alle år været konstant i udvikling i arbejdet for den rytmiske musikscene, og er i dag en af Bornholms fornemmeste musik og kultur eksponenter.

Musikhuzet arrangerer selv ca. 100 koncerter, derudover andre arrangementer med eksterne arrangører.

Musikhuzet er medlem af Dansk Live, en sammenslutning af alle rytmiske spillesteder i Danmark med en professionel profil.

Musikhuzet støttes økonomisk af Bornholms Regions kommune samt Kunstrådets Musikudvalg og ikke mindst af Musikhuzets trofaste publikummer.

HISTORIE
Musikhuzet har efterhånden en del år på bagen. Fra at være et ”simpelt” spillested, har huzet vokset sig stort og professionelt. ”TILBAGEBLIK” - beskrivelse af Musikhuzet historie.

STATUS SOM REGIONALT SPILLESTED
Siden 1996 har Musikhuzet, som et af få spillesteder i Danmark, haft status som Regionalt Spillested.
Læs mere om hvad det betyder at Musikhuzet er Regionalt Spillested.

MUSIKPROFIL

Musikhuzet tilstræber at præsentere et bredt program for det bornholmske publikum, for alle aldersgrupper. Programmet tilrettelægges af Musikhuzets kunstneriske leder.
Med andre ord, kan og skal det være muligt at opleve kvalitetsmusik live – også selvom man bor på Bornholm.

BOOKING
Al henvendelse vedr. Booking rettes til kunstnerisk leder.
Se mere under "kontakt".

KAPACITET
Musikhuzet (Store scene): 340 siddende, 680 stående.
Raschs Pakhuz (Lille scene): 90 siddende, 140 stående.

FYSISKE RAMMER
Musikhuzet råder i dag over to bygningskomplekser, begge med live-scene. Selve Musikhuzets hovedbygning, som er indrettet i den tidligere Rønne Biograf, rummer vores ”store scene”, bagscene, bandrum og administration.
Raschs Pakhuz, som ligger umiddelbart ved siden af, kun adskilt af vores gård/udendørsarealer, indeholder vores ”lille spillested”.

PERSONALE I MUSIKHUZET
Der er pt. 3 fuldtids ansatte medarbejdere i Musikhuzet + en 20 timers pedel: Daglig leder, bogholder/kontor, pr/administration og tekniker. Derudover har Musikhuzet tilknyttet personer i jobtræning og unge i aktivering.
De frivillige i Musikhuzet er en historie for sig!
Læs mere under frivillige

MUSIKHUZET – et kulturelt mødested !
Udover muligheden for at være aktiv som koncertgænger/publikum, samarbejder vi med brugergrupper, foreninger, institutioner og enkelt personer.
Læs mere om de forskellige brugere af Musikhuzet

ØVEFACILITETER
Som en naturlig del af Musikhuzets virke, er der tilknyttet øvelokaler til Musikhuzet. Dette er en vigtig del, da et af vores formål er at fremme det lokale musikliv, både i form af øve-faciliteter og muligheden for at fremføre.
Musikhuzet har gennem tiden været med til at fostre mange bands og musikere, som også på landsplan efterfølgende har haft succes.
Øveforeningen Rytmisk Musik Bornholm's formål er at tilbyde øvefaciliteter for at unge, samt at arrangere koncerter med de udøvende brugere af foreningen. Øvelokalerne drives af de aktive musikere selv og drives som en forening.
Læs mere om øverforeningen RMB og mulighederne her

PROGRAM