LMS Familiekoncerter

Årets fire LMS Familiekoncerter, tidligere Kamæleon Koncerter, er  en særlig oplevelse, som Musikhuzet kan tilbyde familierne, fordi Bornholms regionskommune også afholder LMS Skolekoncerter. Begge dele er arrangeret  i samarbejde med det nationale kompetencecenter Levende Musik i Skolen.

Koncerterne spilles af professionelle musikere, der formidler jazz, folkemusik, stomp og meget mere i børnehøjde, specielt målrettet de 4-9-årige og deres familier.

Ved at familiekoncerterne retter sig mod de ældste børnehavebørn samt skolernes indskolingselever, kan de fungere som en bro mellem pasningstilbud og skoler, hvor børn og deres forældre får forsmag på de musikalske oplevelser, kommunen med LMS' skolekoncertordning har sikret at børnene får i skolen.

Hovedformålet med koncerterne er at give børnene en anderledes og stor musikalsk oplevelse sammen med deres forældre, skabe grobund for et godt, lokalt musikliv og at bygge bro mellem kulturliv, borgere og skoler/institutioner.

Familiekoncertkonceptet har eksisteret siden 1995 og har vist sig at være et stærkt musikalsk aktiv for kommunen, som skaber begejstring hos både store og små.

Yderligere info: https://lms.dk/familiekoncerter.asp

PROGRAM