Tilbageblik

1980-82
En gruppe samles med det formål at få etableret et musikhus.

1985 (1 juli)
Erhverves den tidligere Rønne Bio på StoreTorv i Rønne, med den bagved liggende magasinbygning. (Det nuværende Rasch's Pakhus)

1986 (12 september)
Åbning/indvielse af "Musikhuset". Frem til 1988 afholdes ca. 1 arrangement pr. uge, som arrangeres af forskellige arrangører. Musikforeningen Østermarie er hovedkraften i denne periode. Musikhuset blev hurtigt centrum for seriøs, rytmisk musik på hele øen.

1988 (Foråret)
Nedsætter Bornholms Amtsråds undervisnings- og Kulturudvalg en styregruppe(side1 grønrapport), som fik til opgave at overveje hvorledes man mest hensigtsmæssigt kan ændre den tidligere Rønne Bio og magasinbygning til et "musikhus". Styregruppen er sammensat af aktive mennesker fra kulturlivet. Styregruppen var uden politisk repræsentation. Amtskonsulent Jørn Jallov udpeges som sekretær for styregruppen.

1988 (September)
Styregruppen på studietur til København, Århus og Herning, for at indsamle ideer og erfaringer vedr. organisation og forvaltning samt planskitse/anvendelse af stedet.

1989 (Januar)
Afgiver styregruppen sin betænkning til behandling Amtsrådet, 

1992
Formelt nedsættes en bestyrelse for Musikhuset.

1996
I 1996 opnåede BM status som regionalt spillested i Kulturministeriets forsøgsordning og var således med til at udvikle rammerne til det der senere skulle gå hen og danne grund for
Lovgivningen om rytmiske spillesteder.

1999
Iværksættes Bornholms Musikhus Projekt 2000 for at få en mere tidssvarende fysisk ramme for husets virke.

2000
Indvielse af BM projekt 2000 (fase 1): Et nyrenoveret Pakhus indeholdende bl.a. en intimscene, udstillingslokale, billedskole, samt tilføjelse af bagscenelager til eksisterende musikhussal. 

I 2000 indgik BM en aftalekontrakt, der løber over 4 år. som regionalt spillested.

2002
1. februar iværksættes projekt 2000 (fase2), som er første del af ombygning af Musikhuset bla. en kapacitets udvidelse i form af en indskudt balkon.

PROGRAM