OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Garderobe

Garderoben skal altid benyttes ved alle arrangementer i salen i Musikhuzet.

På grund af brandsikkerheden er det ikke tilladt at medbringe overtøj samt større tasker i salen i Musikhuzet.

Desuden ødelægger det en god oplevelse, hvis salen bliver fyldt op med vådt overtøj, store frakker og tasker.

Gebyret på 20 kr. pr. genstand kan betales kontant eller med MobilePay. Der kan hæves på Dankort og kreditkort i baren.

Gebyret går ubeskåret til Musikhuzets frivillige.   

Musikhuzets påtager sig ikke ansvar for kontanter, mobiltelefoner og andre værdigenstande, så tøm venligst lommer og tasker for disse genstande.

Handicappede og gangbesværede bedes gøre Musikhuzets personale opmærksom på evt. behov for garderobe.

Er der kun adgang til en koncert gennem garderoben, bedes handicappede og gangbesværede tage kontakt Musikhuzets personale, så de kan lukkes ind gennem en niveau-fri indgang. 

Se endvidere Musikhuzets Handicap-information.

Ved arrangementer i Raschs Pakhuz er der gratis garderobe uden opsyn.


Fotografering

Det er som udgangspunkt tilladt at tage billeder med almindeligt lommekamera og mobiltelefon til vore koncerter. Professionelle eller semiprofessionelle kameraer med fx spejlrefleks og/eller objektiv er ikke tilladt, ligesom det heller ikke er tilladt at filme koncerterne.

Derudover skal man altid følge vagternes anvisninger, da der kan være forskellige regler for de forskellige kunstnere. De billeder der tages må ikke benyttes i kommercielt øjemed, men kun til privat brug.


Rygning

Rygning er ikke tilladt indendørs.. Rygeforbud gælder også e-cigaretter, selvom de ikke er sundhedsskadelige for passive indtagere. Rygning af e-cigaretter inviterer desværre til "normal" rygning, da publikum ikke kan se forskel og dermed kan tro, at almindelig rygning er tilladt. Derfor er e-cigaretter også omfattet af Musikhuzets overordnede rygeforbud.

Der vil almindeligvis under arrangementer være adgang til et udendørs område, hvor det er muligt at ryge.


Stå eller siddekoncert?

En koncert i Musikhuzets sal er som udgangspunkt altid en ståkoncert, hvis det på Musikhuzet.dk ikke står nævnt, at det er en siddekoncert.

Stort set alle jazz/blues koncerter i Raschs Pakhuz er derimod siddekoncerter. Rock/pop og hiphop koncerter i Raschs Pakhuz vil typisk være indrettet med en kombination af sidde- og ståpladser, men kan i enkelte tilfælde være helt uden siddepladser. Alle siddekoncerter er unummerede.

Mange af vores koncerter er stå-koncerter med et begrænset antal siddepladser. Vi henstiller til, at publikum udviser hensyn og lader gangbesværede sidde på eventuelle siddepladser.
 
Musikhuzet har ikke mulighed for at garantere siddepladser til alle gangbesværede ved stå-koncerterne, blandt andet på grund af brand- og evakueringshensyn.
 
Vi tilstræber at kunne tilbyde et begrænset antal siddepladser til gangbesværerede gæster, når det er muligt, men man skal i forvejen kontakte Musikhuzet mindst et par dage i forvejen og gøre opmærksom på, at man ønsker en siddeplads. Dette tilbud gælder kun svært gangbesværede. Se mere under Handicap-Information.


Regelsæt for afvisning og bortvisning af gæster

Ifølge ”Lov om restaurations- og hoteldrift” § 32 stk. 1 & 2 har bevillingshaveren, eller dennes stedfortræder, pligt til at bortvise de personer, der udviser en adfærd som betyder, at de ikke er ønskede som gæster.

Ifølge 2. reviderede udgave er det bevillingshaveren og dennes personale, der bestemmer, hvem man vil have som gæst, idet loven om forbud mod forskelsbehandling skal overholdes.

Følgende personer kan formenes adgang el. bortvises:

1. Personer der ikke følger Musikhuzets ordensregler eller personalets anvisninger.
2. Svært alkoholpåvirkede personer eller personer der er i besiddelse af drikkevarer som ikke er købt i Musikhuzet.
3. Personer der indtager alkohol og ikke opfylder alderskravet på 18 år, eller personer der videregiver alkoholiske drikke til personer der ikke opfylder alderskravet på 18 år
4. Personer der ikke er i besiddelse af en gyldig billet.
5. Personer der med deres opførsel ødelægger koncertoplevelsen for de øvrige gæster.
6. Personer der ved tidligere lejligheder har fremprovokeret, eller været involveret i, uønskede situationer. Personer der er involveret i mindre alvorlige situationer kan tildeles 1-2 advarsler; hvis dette ikke hjælper nægtes de permanent adgang.
7. Hvor en eller flere uønskede personer er del af en gruppe, kan hele gruppen afvises.
8. Personer der formodes at være påvirket af euforiserende stoffer eller som forsøger at sælge sådanne stoffer.
9. Personer der bærer rygmærker eller andre symboler, der kan virke truende på andre gæster.

Ved afvisning eller bortvisning refunderes billetter ikke.

I tilfælde hvor afvisningerne afstedkommer problemer ved indgangen eller på gaden, tilkaldes politiet, hvis dørpersonalet skønner det nødvendigt.

PROGRAM