Praktikant i Musikhuzet

I Musikhuzet sætter vi stor pris på samarbejde med praktikanter. Vi siger ja til praktikanter, når både praktikanten og vi kan se et formål med praktikken. Du skal som praktikant kunne bruge din praktik hos os til at forbedre dine jobmuligheder. For eksempel ved at gennemføre et projekt, som giver et plus på dit CV, og/eller ved at forløbet kan give dig inspiration i dit videre jobsøgningsforløb.

Du vil som praktikant udføre arbejde, som normalt er en del af de frivilliges opgaver. Det kan være indenfor følgende områder:

• Kontor-/butiksmedarbejder
• Kommunikationsmedarbejder
• Projektmedarbejder
• Lyd/lys teknikker
• Arrangementskoordinator
• Håndværker (f.eks. tømrer, elektriker eller murer)
• Pedelmedhjælper
• Rengøringsmedhjælper

En af vores vigtigste drivkræfter er de cirka 50 frivillige, som vi har tilknyttet. Musikhuzet kunne ikke fungere uden det frivillige personale, og uden dem kunne vi ikke gennemføre over 150 arrangementer om året. Til arrangementerne er de en vigtig arbejdskraft, og de er på alle måder uundværlige i Musikhuzets drift. De frivilliges job består af mange forskellige funktioner, f.eks. billetsælger i vores Kulturbutik, plakatsætning og til arrangementerne er de dørmænd, garderobefolk, bartendere, scenevagter, lydmænd, lysmænd m.v.

Praktikken er ulønnet. For dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere kan praktikperioden vare op til 4 uger. For visse grupper af kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og revalidender, kan perioden vare op til 13 uger med mulighed for yderligere forlængelse. Desuden er der en mulighed for op til 4 måneders ansættelse efter reglerne om løntilskud hos offentlige virksomheder, idet Musikhuzet som regionalt spillested falder ind under disse regler. Du skal tale med dit Jobcenter om mulighederne for praktik og ansættelse med løntilskud.

Yderligere spørgsmål og ansøgning:
Kontakt Peter Andreas Harteg på ph@musikhuzet.dk, gerne med oplysning om dit telefonnummer.

Skriftlig ansøgning med CV sendes til ph@musikhuzet.dk

--

Beskrivelser

Kontor-/butiksmedarbejder
Opgaver:
Alm. kontorarbejde, f.eks. kundebetjening, telefonpasning, budtjeneste, PR, markedsføring, renskrivning, kopiering, udsendelse af brochurer, plakatdistribuering, indkøb, piccoline, post, arkivering, lettere oprydning og rengøring samt forefaldende arbejdsopgaver. Du skal være parat til at give en hånd med, hvor det findes påkrævet. Kendskab til EDB på alm. brugerniveau en forudsætning.

Kommunikationsmedarbejder
Opgaver:
Opdatering af musikhuzet.dk og sociale medier, interne og eksterne nyhedsbreve. PR, markedsføring, udsendelse af brochurer, plakatdistribuering. Du skal være parat til at give en hånd med, hvor det findes påkrævet.
Vi forestiller os, at du er god til at skrive og brænder for levende formidling. At du interesserer dig for livemusik og spillesteder, og at du har kendskab til kommunikation via sociale medier Du har gå-på-mod og er god til at samarbejde og arbejde selvstændigt. Du engagerer dig og udviser ansvar for dine arbejdsopgaver.

Projektmedarbejder
Har du en idé til Musikhuzet Bornholm, som kan bære frugt og forbedre publikums oplevelse af stedet og vores arrangementer, så skriv en projektbeskrivelse og send den sammen med din ansøgning om praktik. Det kan være indenfor publikumsudvikling, markedsføring, fundraising eller noget helt fjerde. Vi er åbne for nye idéer og initiativer. Det er vigtigt, at finansieringen af dit initiativ er tænkt ind i projektet, og du skal være parat til at give en hånd med, hvor det findes påkrævet.

Lyd/lys teknikker
Opgaver:
Klargøring af lyd- og lysanlæg til koncerter. Afvikling af lys- eller mindre lydopgaver. Vedligeholdelse af det tekniske anlæg og installationer.  Du skal være parat til at give en hånd med, hvor det findes påkrævet.

Arrangementskoordinator
Arbejdet består i at klargøre til arrangementer og sørge for at arrangementerne forløber planmæssigt. Det forventes, at du er servicemindet, udadvendt, velsoigneret og velformuleret. Man skal have overblik og være fleksibel, da dette især kræves på en koncertdag. Du skal være parat til at give en hånd med, hvor det findes påkrævet. Arbejdstiderne er ofte eftermiddag/aften samt weekendvagter.

Håndværker (f.eks. tømrer, maler, elektriker eller murer)
Musikhuzets areal er på over 3.000 kvm. og vi har mange vedligeholdelsesopgaver og ønsker til forbedringer, som vi kan bruge hjælp til at få udført. Ud fra din håndværkermæssige baggrund og ønsker til arbejdsopgaver, vil vi finde et afgrænset projekt i Musikhuzet, som du kan arbejde med under din praktik.

Pedelmedhjælper
Arbejdsopgaverne er indenfor ejendomsservice, gårdmandsarbejde samt i øvrigt forefaldende praktiske arbejdsopgaver.
Opgaver:
Arbejdet består i at vedligeholde udenoms arealer, almindelig vedligeholdelse/reparation/renholdelse af bygninger ude og inde, renholdelse af grønne arealer, varemodtagelse, forefaldende arbejde, samt være parat til at give en hånd med, hvor det findes påkrævet.
Arbejdstid normalt mellem 08.00 - 15.30 eller efter aftale.

Rengøringsmedhjælper
Opgaver:
Almindelig rengøring i henhold til rengøringsplan herunder, gulvvask, vinduespolering, støvsugning, opvask. Klargøre efter givne retningslinjer, forefaldende arbejde, samt være parat til at give en hånd med, hvor det findes påkrævet. Du skal være praktisk medhjælp til lettere oprydning samt betjene miljøstation. Øvrige opgaver: Vande planter, melde konstaterede uregelmæssigheder, samt fejl og mangler
Vi benytter miljøvenlige rengøringsmidler. Interesse for rengøring ønskeligt. Faste arbejdstider. Et godt arbejdsklima og afvekslende arbejdsopgaver.

PROGRAM