Regionalt spillested logo Regionalt spillested

Musikhuzet er udpeget af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik som regionalt spillested. Der er indgået en 4-årig kontrakt fra 1. januar 2017 mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Slots- og Kulturstyrelsen, Bornholms Regionskommune og Musikhuzet Bornholm.

Overordnet mål

Musikhuzet har til formål at etablere og drive et spillested, fortrinsvis for den rytmiske musik. Musikhuzet skal fremstå som et musikalsk kraftcenter og musikkultur-eksponent. Musikhuzet vil præsentere et tidssvarende og nyskabende repertoire med vægt på kvalitet, aktualitet og alsidighed. Musikhuzet Bornholm vil samarbejde, være nytænkende og skabe nye innovative koncertformer.

Musikhuzet Bornholm drives som en selvejende institution med en bestyrelse på syv personer heraf én udpeget af Bornholms Regionskommune.

 

Musikhuzet Bornholms bestyrelse:

Michael Friis (formand)
Professionel musiker og producer inden for rytmisk musik.
Udpeget for 2020-23.

Erik Lindblad
Administrativ erfaring og indsigt i det bornholmske kulturliv som tidligere kommunal kulturkonsulent. Bestyrelsesmedlem i Jazzklub Bornholm.
Udpeget for 2018-21.

Yvonne Skovgaard
Ledelseserfaring fra det private erhvervsliv og velgørenhedsarbejde. Kontaktflade til det bornholmske erhvervsliv.
Udpeget for 2018-21.

Paw Brylet
Ledelseserfaring fra det private erhvervsliv. Kontaktflade til det bornholmske erhvervsliv.
Udpeget for 2018-21.

Torben Severinsen
Ledelseserfaring fra det private erhvervsliv. Kontaktflade til det bornholmske erhvervsliv. Frivillig medarbejder i Musikhuzet.
Udpeget for 2020-23.

Jens Borup
Ledelseserfaring fra det private erhvervsliv. Kontaktflade til det bornholmske erhvervsliv.
Udpeget for 2020-23.

Niclas Fick
Udpeget af og fra Bornholms Regionskommunes kommunalbestyrelse for 2018-21.
Udpeget for 2018-21.


Musikhuzet ledes af ovenævnte bestyrelse på syv medlemmer.
Et medlem udpeges af Bornholms Regionskommunes kommunalbestyrelse, som udpeges for en periode svarende til den kommunale valgperiode.

Seks medlemmer udpeges af Musikhuzets bestyrelse, tre medlemmer for en fireårig periode og tre medlemmer for en toårig periode, med det formål at tilføre særlige kompetencer til bestyrelsen.

Ved et medlems udtræden i udpegningsperioden genudpeger henholdsvis Bornholms Regionskommune og den siddende bestyrelse et nyt medlem til bestyrelsen i henhold til givne retningslinjer.

Vedtægter for den selvejende institution Musikhuzet Bornholm

 

Musikhuzet Bornholms bestyrelse og daglige ledelse er bekendt med Kulturministeriets anbefalinger om god ledelse, og tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til spillestedets forhold.

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm (inkl. strategi) 2021-2024

Musikhuzet Bornholm Årsrapport 2016

Musikhuzet Bornholm Årsrapport 2017

Musikhuzet Bornholm Årsrapport 2018
 
Musikhuzet Bornholm Årsrapport 2019
 

PROGRAM