Spil Dansk Dagen 2006: Årets Danske Sang

Oprettet: 10-02-2006


Spil Dansk Dagen 2006:
Årets Danske Sang

KOMPONISTKONKURRENCEN 2006
I forbindelse med Spil Dansk Dagen 2006 udskrives nu Komponistkonkurrencen, hvor Årets Danske Sang 2006 skal kåres. På Spil Dansk Dagen torsdag den 26. oktober når sangen ud til tusindvis af lyttere, der i år ikke blot skal høre en ny fællessang med også en nyskrevet børnesang.

Hvis du har et bud på en fællessang anno 2006 så deltag i Spil Dansk Dagens komponistkonkurrence, hvor Årets Danske Sang bliver kåret og transmitteret i Spil Dansk Dagens stores fællessangsarrangement torsdag den 26. oktober 2006. I år vil der som noget nyt ikke blot blive kåret en ny fællessang, men også en helt ny børnesang, der også vil være en del af den landsdækkende fællessang. I år er der altså helt ekstraordinært to kategorier i konkurrencen.

Begge vindende sange vil blive fremført af DR RadioUnderholdningsOrkestret og DR Radiopigekoret på Spil Dansk Dagen torsdag den 26. oktober 2006, hvor DR’s lyttere inviteres til at synge med på de nye sange. Koncerten bliver transmitteret live på DR P2 & P4 for over 500.000 lyttere. Som optakt til dagen vil orkestret indspille sangene, så man på forhånd kan lære de nye klassikere ved at høre dem på DR op til Spil Dansk Dagen. Årets Danske Sang 2006 præmieres med 10.000 kr., mens præmien til den specielle pris i 2006, Årets Børnesang, belønnes med 5.000 kr.

Kriterier:

Kriterierne for Årets Sang og Årets Børnesang er følgende:

-Alle genrer er velkomne
-Tekstforfatter og komponist behøver ikke være samme person
-Sangen skal være velegnet som fællessang
-Teksten skal være på dansk
-Alle kan deltage; såvel amatører som professionelle, grupper, musikskoler og skoler

Sangene bedømmes på både melodi og tekst, og dommerpanelet vil lægge vægt på, at Årets Sang egner sig som fællessang for flere aldersgrupper, mens Årets Børnesang primært skal henvende sig til børn i alderen fem til 12 år.

Senest den 3. juli 2006 kl.12.00 skal Spil Dansk Dagen have dit/jeres bud på node. Teksten skal vedlægges på papir, og såvel node som tekst skal indsendes i fem eksemplarer. Sangen må gerne vedlægges på cd eller bånden På selve noden, teksten, cd’en eller båndet må der ikke være navn eller andre kendetegn, således at bidragene kan anonymiseres i forbindelse med bedømmelsen. Det skal angives, om de indsendte sange skal indgå i konkurrencen om Årets Danske Sang eller Årets Danske Børnesang. Hver deltager må højst indlevere tre bud på en ny fællessang i hver kategori, og tidligere publicerede eller opførte sange - både tekst og musik - kan ikke deltage i konkurrencen.

Bidragene sendes til: KODA, Landemærket 23-25, Postboks 2154, 1016 København K. Mærk konvolutten ”Spil Dansk Dagen”. Husk at informere om navn, adresse, telefonnummer samt andre relevante oplysninger på et følgebrev.

Bedømmelse
Værkerne bedømmes af en dommerkomite, der består af repræsentanter fra RadioUnderholdningsOrkestret og sangskriverorganisationer. Vinderen i kategorien Årets Dansk Sang offentliggøres mandag den 4. september 2006. I den nye kategori, Årets Danske Børnesang, vælger dommerpanelet de 3 bedste sange, der lægges ud til afstemning blandt skoler og andre institutioner, der herefter ved afstemning vælger en vinder.

Spil Dansk Dagen og DR RadioUnderholdningsOrkestret afgør herefter, hvem der skal arrangere sangene og forbeholder sig retten til førsteopførelsen og indspilning af de vindende sange. Spil Dansk Dagen forbeholder sig også ret til at offentliggøre sangtekst og node på www.spildansk.dk i perioden 4.9.2006-27.10.2006.

Læs mere på www.spildansk.dk
Ud over komponistkonkurrencen kan du også finde oplysninger om selve Spil Dansk Dagen 2006 og de mange aktiviteter.

NYHEDER

PROGRAM