Rytmisk Musik Danmark konkurs

Oprettet: 08-12-2005


Musikforeningen, Rytmisk Musik Danmark (RMD), er netop gået konkurs. Pga. uregelmæssigheder i dokumentationen af medlemstallet har Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) valgt ikke at bevilge den forventede støtte på kr. 2,5 mio. Formanden for RMD, Mai Seidelin, udtaler at det er frustrerende at måtte lukke på grund af en ubetydelig formel fejl.


Landsbestyrelsen for Rytmisk Musik Danmark har besluttet at indgive konkursbegæring den 5. december 2005 på grund af manglende midler til den videre drift af landsorganisationens arbejde for den rytmiske musik i Danmark.

Når konkursen er godkendt af Sø- og Handelsretten indebærer det at organisationen ophører med at eksistere, alle aktiviteter og projekter stoppes, sekretariatet lukker og bestyrelsen nedlægger sit hverv. Alle henvendelser til organisationen vil herefter gå til kurator.

År 2005 blev desværre året der gav Rytmisk Musik Danmark, landsorganisation for over 100 musikforeninger og mere end 6000 musikere, dødsstødet.

Hvert år søger Rytmisk Musik Danmark om tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) efter reglerne om tildeling af støtte fra Tipsmidlerne til landsdækkende børne- og ungdomsarbejde. Desværre har DUF i år valgt ikke at tildele den forventede støtte, hvilket har sat endeligt punktum for Rytmisk Musik Danmarks videre arbejde.

Rytmisk Musik Danmark beder hvert år organisationens ca. 6.000 medlemmer om at bekræfte, at de er medlemmer af Rytmisk Musik Danmark og af de mange lokalforeninger. Dette sker som led i dokumentationen af medlemstallet, der ligger til grund for ansøgning om støtte fra Tipsmidlerne fra DUF.

Dansk Ungdoms Fællesråd har ved deres stikprøve af medlemstallet for 2004, der ligger til grund for Rytmisk Musik Danmarks ansøgning for 2005, afvist at godkende erklæringer, hvor medlemmer af Rytmisk Musik Danmark bekræfter deres medlemskab for 2004.

Afvisningen af disse erklæringer skyldes, at DUF lægger afgørende vægt på dateringen af underskriften. Nogle musikere har først underskrevet deres bekræftelse af medlemskab i 2004 efter den 31. december 2004. Dette medfører efter DUFs opfattelse af reglerne, at medlemmet ikke opfylder betingelserne som tilskudsberettiget medlem i 2004.

Primært på grund af denne fortolkning af reglerne har DUFs revisor i sin redegørelse reduceret medlemstallet for Rytmisk Musik Danmark med 63,55 %, hvilket umuliggør en økonomisk forsvarlig videreførelse af Rytmisk Musik Danmark. Endvidere medfører en sådan reduktion, at revisionen ikke har fundet, at Rytmisk Musik Danmarks medlemsregistrering er foretaget på betryggende vis, hvilket igen betyder, at DUF har afvist at udbetale støtte.

- Det er brandærgerligt, at Dansk Ungdoms Fællesråd lægger vægt på underskriftstidspunktet og ikke på hvad medlemmerne rent faktisk har bekræftet, nemlig at de var medlemmer af Rytmisk Musik Danmark eller af én af vore lokalforeninger i 2004. Personerne har med al tydelighed været medlemmer af Rytmisk Musik Danmarks lokalforeninger, og det har de skrevet under på, udtaler Mai Seidelin, konstitueret landsformand for Rytmisk Musik Danmark og fortsætter…

- Hverken vi eller vores revisor har været tilstrækkeligt opmærksomme på, at Dansk Ungdoms Fællesråd kun godkender medlemserklæringer, hvis de er underskrevet inden den 31. december 2004. Vi har fokuseret på at medlemmerne har erklæret deres medlemskab for 2004, og ikke tillagt selve underskriftstidspunktet afgørende vægt. At tillægge underskriftstidspunktet så altafgørende betydning forekommer os ulogisk og urimeligt, hvilket vi forgæves har forsøgt at gøre DUF opmærksomme på.

Rytmisk Musik Danmarks landsbestyrelse har på et ekstraordinært landsbestyrelsesmøde den 4. december 2005 besluttet at indgive konkursbegæring. Konkursbegæringen er indsendt til Sø- og Handelsrettens skifteafdeling d.d.

- Det er frustrerende at måtte lukke på grund af en - efter vores opfattelse - så ubetydelig formel fejl. Det beklager jeg meget over for vores medlemmer og samarbejdspartnere. Når sket nu er, som sket er, så er jeg dog stolt over de mange positive resultater organisationen har opnået igennem de sidste 31 år. Det kan lyde som en ringe trøst, men er ikke desto mindre af stor betydning for mig, min bestyrelse og for de ansatte, udtaler Mai Seidelin.

Rytmisk Musik Danmark har gjort Dansk Ungdoms Fællesråd opmærksomme på, at organisationen er uenig i deres vurderinger, men har her i slutningen af året ikke den økonomiske formåen til at føre en klagesag for Tipsungdomsnævnet eller en retssag ved domstolene på spørgsmålet.

Rytmisk Musik Danmark har derfor valgt at indgive konkursbegæring, da der økonomisk set ikke er andre muligheder.

Det understreges dog, at Rytmisk Musik Danmarks over 100 lokalforeninger fortsat vil eksistere og at Rytmisk Musik Danmarks mere end 6000 medlemmer fortsat vil spille rytmisk musik.

Der vil med lukningen ikke længere være en landsorganisation, der kæmper for amatør- og upcoming-musikernes vilkår i Danmark.

Følgende aktiviteter og projekter stopper sammen med Rytmisk Musik Danmark:

*En samlet musikpolitisk indsats ift. amatør- og upcomingmusikere og deres øvelokaleforeninger
*Rådgivning og vejledning til musikere og lokale musikforeninger
*Hjælp til organisering og etablering af øvelokaler i samarbejde med kommuner og amter
*LiveContest (DM i Rock). Landsdækkende musikkonkurrence
* Upcoming.dk. Talentudviklingsprojekt. Musikkens svar på Team Danmark
*Musiker-magasinet LineOut
*Plekter.dk. Landsdækkende bandudvekslingsprogram
*Musikklub Danmark. *Regionssamarbejde imellem musikere og lokalforeninger
*Støtte til udgivelse af cd’er og koncerter
*Kurser og workshops for amatør- og upcoming-musikere
*Wired. Fredsbevarende arbejde på Balkan mister sin danske partner

Rytmisk Musik Danmark takker alle samarbejdspartnere, medlemmer og lokalforeninger for det gode samarbejde, og den store indsats der er ydet i musikkens tjeneste igennem de sidste 31 år.

NYHEDER

PROGRAM