Kunststøtten forrentes med 114%

Oprettet: 16-06-2005

Pressemeddelelse fra Spillesteder.dk
Tirsdag 7. juni 2005

Kunststøtten til levende musik er omkostningsneutral for samfundet. Landets rytmiske spillesteder og musikforeninger leverer hvert år hele den offentlige støtte tilbage til statskassen - og lidt til. Det viser en undersøgelse fra Spillesteder.dk

83 spillesteder og musikforeninger deltog i undersøgelsen.

Disse modtog i 2004 i alt 57,6 mio. kr. i kunststøtte fra stat, amt og kommune.
Til gengæld modtog statskassen direkte 66 mio. kr. - alene i form af
* Moms
* A-skat
* B-skat
Kunststøtten kommer med andre ord mere end 100% tilbage til det offentlige, nemlig 114%.

Ud over de 66 mio. kr. i direkte retur-bidrag, har spillestederne og musikforeningerne haft million-udgifter til catering, hotelophold, markedsføring, KODA m.m., hvilket har givet et indirekte retur-bidrag af en anselig størrelse i form af underleverandørers moms- og skattekroner.

Spillesteder.dk interviewede mere end halvdelen af de rytmiske spillesteder og musikforeninger, som fik offentlig kunststøtte i 2004. Hensigten var at belyse de samfundsøkonomiske gevinster der kan være ved at give kunststøtte.

Konklusionen af undersøgelsen er, at kulturministeriets støtte er omkostningsneutral for samfundet. Oven i købet returnerer kunststøtten hvert år et overskud til statskassen. Alene i moms og skat returnerer kunststøtte-modtagerne flere penge til den fælles pengekasse, end de modtager i støtte.

Undersøgelsen viser også:
* At geografisk leverer undersøgelsens deltagere fra Storkøbenhavn og Sjælland et noget større retur-bidrag, end deltagere fra Jylland og Fyn.
* Der er ingen direkte automatik mellem kunststøttens størrelse og retur-bidragets størrelse.

Undersøgelsen kan læses i sin helhed i konference-matererialet. Klik her (PDF)

NYHEDER

PROGRAM