Moderniseringen kan afsluttes

Oprettet: 09-01-2004

Moderniseringen kan afsluttes efter tilsagn om midler:

Otte mio. kroner til musikhusets byggeri

Med et samlet tilsagn på otte mio. kr. kan Bornholms Musikhus i Rønne nu gå i gang med sin afsluttende modernisering. Dermed er der i alt investeret over 20 mio. kr. i musikhuset samt pakhuset.
Det er bestyrelsesformand Olav Elvang, der kommer med den glædelig nyhed, men det har også taget lang tid og mange forhandlinger at få finansieringen på plads til den tredje og afsluttende ombygningsfase. Det skete kort før jul med tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden, og sammen med Sparekassen Bornholms Fond og regionskommunen er der nu et tilsagn om otte mio kr., som skulle muliggøre hovedparten af musikhusets resterende anlægsønsker.
De aktuelle ombygningsopgaver er en modernisering af musikhusets sal med blandt andet nyt klimaanlæg, en regulering af akustikken og energibesparende foranstaltninger. Desuden skal ikke mindst de nuværende kontorfaciliteter på musikhusets loft forbedres væsentligt, og der skulle også gerne blive råd til ny indretning af foyeren og ændrede adgangsforhold, oplyser Olav Elvang. Han forventer, at byggeriet kan sættes i gang hurtigt, men det kommer til at ske etapevis, hvor musikhuset det meste af tiden har åbent af hensyn til den stramme driftsøkonomi.
Som nævnt er det sidste etape i musikhusets projektkatalog, efter at man fik indrettet pakhuset til spille- og udstillingssted samt nyt bagscenelager, øverum, balkon i musikhusets sal og nyt lydanlæg. Olav Elvang glæder sig meget over, at man nu kan afslutte det samlede projekt, men han gør samtidig opmærksom på, at musikhuset dermed ikke får opfyldt hele sin ønskeliste. Dels er der løbende behov for vedligeholdelse og udskiftning af diverse anlæg, og dels kommer der hele tiden nye krav til bl.a. brandsikring, energimæssige forhold og til personalet, og alt det koster penge, gør bestyrelsesformanden opmærksom på.
En anden ting er musikhusets driftsøkonomi, der bestemt ikke er forkromet, men ifølge Olav Elvang er der også på det område seriøse forhandlinger i gang, som forhåbentlig ender med at give musikhuset større albuerum.
Formand går af
Samtidig med den glædelige nyhed om den store anlægsbevilling vælger musikhusets meget aktive bestyrelsesformand at gå af. Nu skal der nye, professionelle kræfter til i en ændret bestyrelsesform, konstaterer han.

Af Flemming Kofoed
Bornholms Tidende

NYHEDER

PROGRAM