Ny bestyrelse i Musikhuzet Bornholm

Oprettet: 01-02-2022

Musikhuzet Bornholm har udpeget fire nye bestyrelsesmedlemmer for perioden 2022-2025 i følge fondens vedtægter og Kulturministeriets anbefalinger. Musikhuzet Bornholm drives som en selvejende institution med en bestyrelse på syv personer heraf én udpeget af Bornholms Regionskommune.

Nyvalgt til bestyrelsen blev:

· Erik Lund Hansen, tidligere kommunalbestyrelsesmedlem.
· James Thomas, komponist, sangskriver og producer.
· Louise Skøtt Gadeberg, journalist og indehaver af eget kommunikationsfirma.

Der var genvalg til:
· Erik Lindblad, tidligere kulturkonsulent i Bornholms amt og BRK.

Bornholms Regionskommunes kommunalbestyrelse har udpeget:
· Lærke Line Skovbjerg - miljøsagsbehandler i BRK.

I bestyrelsen sidder derudover:
· Torben Severinsen, frivillig repræsentant og teamleder. Marketing og salgsleder.
· Jens Borup, direktør og indehaver af flere firmaer i restaurationsbranchen.
· Mette Brunemark, personale repræsentant, frivillig og souschef, tandlæge.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Erik Lund Hansen som formand og Erik Lindblad som næstformand.

Musikhuzet er et rytmisk spillested for hele Bornholms Regionskommune. Formålet med Musikhuzet er at udbrede den rytmiske musik på Bornholm og samtidig skabe opmærksomhed omkring øen som et kulturelt nøglepunkt.

Musikhuzet har i alle år været konstant i udvikling i arbejdet for den rytmiske musikscene, og er i dag en af Bornholms fornemmeste musik og kultur eksponenter.

Musikhuzet arrangerer selv ca. 100 koncerter, derudover andre arrangementer med eksterne arrangører.

Musikhuzet kunne ikke fungere uden det frivillige personale. Til arrangementerne er de en vigtig arbejdskraft, og på alle måder er de uundværlige i Musikhuzets drift.

Siden 1996 har Musikhuzet som et af få spillesteder i Danmark haft status som Regionalt Spillested

En af de vigtigste opgaver for den nye bestyrelse bliver at fastholde og skabe rammerne for et regionalt spillested på Bornholm. Som regionalt spillested bidrager Statens Kunstfond over en 4-årig periode med kr 6.400.000 til Musikhuzet. Derudover støttes Musikhuzet økonomisk af Bornholms Regions kommune, fonde og ikke mindst af Musikhuzets trofaste publikummer.

En anden vigtig opgave for bestyrelsen og personalet, bliver at sikre Musikhuzet fortsat kan præsenterer et bredt program for det bornholmske publikum, og for alle aldersgrupper. Med andre ord kan og skal det være muligt at opleve kvalitetsmusik live året rundt – også selvom man bor på Bornholm.

NYHEDER

PROGRAM