Musikhuzet fortsat med i superligaen af spillesteder i Danmark

Oprettet: 29-04-2020


Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har ny-udpeget 19 regionale spillesteder, og til glæde for Musikhuzet (og hele Bornholm) bevarer Musikhuzet den eftertragtede status som regionalt spillested.

De regionale spillesteder er den rytmiske musiks bannerførere i Danmark, og Musikhuzet er sammen med 18 andre spillesteder landet over netop blevet udnævnt som regionalt spillested for 2021-2024.

Musikhuzet har været med helt fra forsøgsperioden 1996-1999 til spillestedloven blev vedtaget år 2000 og har formået at fastholde sin status som regionalt spillested lige siden.

Uden den lokale opbakning ville det ikke være muligt for Musikhuzet at byde ind på denne attraktive statslige ordning.

Bornholms Regionskommune har sendt et kraftigt signal med sit solide driftstilskud og samarbejde med Musikhuzet.

Lokale sponsorer og firmaer har også været med til at sikre, at Musikhuzet økonomisk har kunne indfri de forventninger, der er til et regionalt spillested.

Musikhuzet har meget engagerede og dygtige ansatte og en stærk og kompetent bestyrelse.

Uden de frivillige ville Musikhuzet ikke kunne fungere. Den ressourcestærke trup af frivillige medarbejdere er en altafgørende årsag til, at Musikhuzet igen har været i stand til at kvalificere sig til en ny periode som regionalt spillested.

Musikhuzet har mange ambitioner for de kommende fire år, bl.a. workshops for upcoming kunstnere samt koncerter på hele øen i samarbejde med andre spillesteder og arrangører. I gennem årene er der udklækket mange unge, musikalske talenter i Musikhuzet takket være spillestedsordningens fokus på udvikling af musiklivet.

Udover kommunens årlige tilskud på 2,4 millioner kroner vil Musikhuset som regionalt spillested få et årligt statslig tilskud i perioden 2021–2024 på 1,6 millioner kroner til at drive spillested for.

Med dette tilskud kan Musikhuzet fastholde det høje aktivitetsniveau, og dermed sikre at der er rytmiske koncerter af høj kvalitet hele året på Bornholm. I disse corona tider er det vigtigere end nogensinde for Musikhuzet at have staten med i ryggen.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har modtaget 26 ansøgninger om at være regionalt spillested i udpegningsperioden 2021-2024. Det har været et overbevisende stærkt ansøgerfelt, og der er flere og flere kommuner, der gerne vil i ordningen. Gennem årene har der løbende været udskiftning af de regionale spillesteder, som skal søge om at være med hvert fjerde år, og det har vist sig næsten umuligt at kæmpe sig tilbage i ordningen, når man først er røget ud.

Den endelig kontrakt med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik forventes forhandlet færdig i løbet af efteråret.

NYHEDER

PROGRAM