Musikhuzet og Wonderfestiwall uddanner i ledelse af frivillige

Oprettet: 10-02-2017


Musikhuzet og Wonderfestiwall er i den kommende weekend gået sammen om at afholde et ledelseskursus for en udvalgt skare af deres nøglepersoner. Udbyderen af kurset er ”Center for Frivillighed og Ledelse” hos Muskelsvindfonden, og kurset bliver afholdt i Musikhuzet.

Formålet med kurset er at styrke kursusdeltagerne i deres position som rollemodeller og ledere. Ved at styrke ledelsen kan man opnå en øget tilfredshed blandt de frivillige. Dette med sigte på at glade og motiverede frivillige kan give gæsterne god oplevelse.

Kursuslederen Ole Rasmussen fra Center for Frivillighed og Ledelse har stor erfaring i at uddanne og afholde kurser inden for ledelse af frivillige, og kurset er specielt tilrettelagt og komprimeret til at kunne afvikles over en enkelt weekend for Musikhuzet og Wonderfestiwalls udvalgte kursister.

De deltagende glæder sig til kurset, og Musikhuzet og Wonderfestiwall håber, at andre foreninger på Bornholm kan blive inspireret af dette samarbejde.

OM KURSET
Kurset skal give deltagerne værktøjer til at håndtere en lederrolle, give indblik i forskellige personlighedstyper, forebygge konflikter og skabe et bedre miljø for både arbejdsleder og hjælper at være i. En god arbejdsplads er nemlig afhængig af alt fra de lavpraktiske aftaler som vagtplaner eller en tur på festival til en filosofisk og psykologisk forståelse for, hvorfor forskellige mennesker agerer, som de gør.

Kurset tilbyder en inspirerende ramme, hvor deltagerne får mulighed for at udforske og arbejde med de konkrete udfordringer, som opleves i hverdagen. Undervisningsformen bevæger sig i feltet mellem læring, udvikling og en legene tilgang med en høj grad af involvering, hvor faglige oplæg krydres med øvelser, refleksionsgrupper og coaching.

For at være en god leder er det vigtigt at afklare, hvilken type person man selv er. Mennesker er forskellige og har forskellige præferencer, og det har stor betydning for den måde, man møder andre på.

En vigtig pointe, at der ikke er nogen typeprofil, der er rigtig eller forkert. Men det giver en forståelse for, hvorfor man reagerer og handler, som man gør.

Det handler også om empati og mødet mellem forskellige personlighedstyper. Hvordan mennesker mødes og, hvordan mennesker rammer skævt på hinanden eller har typesammenstød. Der arbejdes med begrebet ‘at gå i boksen’. Når man går i boksen, er man kontrær og ikke særlig nem at arbejde sammen med. Men hvad er det, der får folk til at gøre det? Det kan der være mange gode grunde til. Det kan være noget, man bærer med sig, og det kan give rigtig meget støj på kommunikationen. Men det starter altid med én selv.

Hovedbudskabet er, at den eneste, der kan lave om på noget som helst, er en selv.

NYHEDER

PROGRAM