Musikhuzet genudpeget til regionalt spillested

Oprettet: 03-05-2016


Statens Kunstråds Musikudvalg har udpeget 19 regionale spillesteder, og til glæde for Musikhuzet (og hele Bornholm) er spillestedet stadig med på listen for 2017-2020.

Musikhuzet har været med helt fra forsøgsperioden 1996-1999 til spillestedloven blev vedtaget år 2000 og har formået at fastholde sin status som regionalt spillested lige siden.

Uden den lokale opbakning ville det ikke være muligt for Musikhuzet at byde ind på denne attraktive ordning.

Bornholms Regionskommune har sendt et kraftigt signal med sit solide driftstilskud og samarbejde med Musikhuzet.

Lokale sponsorer og firmaer har også været med til at sikre, at Musikhuzet økonomisk har kunne indfri de forventninger, der er til et regionalt spillested.

Musikhuzet har et godt samarbejde med den lokale presse, som sikrer koncerterne eksponering.

Musikhuzet har meget engagerede og dygtige ansatte og en stærk og kompetent bestyrelse.

Uden de frivillige ville Musikhuzet ikke kunne fungere. De mange frivillige medarbejdere, der giver en hånd med til koncerterne, er en altafgørende årsag til, at Musikhuzet igen har været i stand til at kvalificere sig til en ny periode som regionalt spillested.

Udover kommunens årlige tilskud på 2,2 millioner kroner vil Musikhuset som regionalt spillested få et årligt statslig tilskud i perioden 2017–2020 på 1,7 millioner kroner til at drive spillested for. Statens tilskud er uændret i forhold til den indeværende periode.

Med dette tilskud kan Musikhuzet fastholde det høje aktivitetsniveau, og dermed sikre at der er rytmiske koncerter af høj kvalitet hele året på Bornholm.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har modtaget 27 ansøgninger om at være regionalt spillested i udpegningsperioden 2017-2020. Statens Kunstfonds tilskud til regionale spillesteder finansieres af årlige bevillinger på finansloven og fra Kulturministeriets musikhandlingsplan ”Talent Forpligter”.

Den endelig kontrakt med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik forventes forhandlet færdig i løbet af efteråret.

NYHEDER

PROGRAM