Kunstråd og fagudvalg på plads

Oprettet: 28-05-2003

PRESSEMEDDELELSE fra Kulturministeriet
27. maj 2003

Store faglige kompetencer og personligheder fra alle hjørner af kunstlivet bliver samlet i det nye Kunstråd og dets fem udvalg, der fra 1. juni skal fordele kunststøttemidlerne i de næste fire år.

Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag udpeget de sidste medlemmer af de fem udvalg - og heriblandt formændene. Samtlige udvalg får en international repræsentant, som skal tilføre et andet udsyn og en ny inspiration. Formændene for Billedkunstudvalget, Teaterudvalget, Musikudvalget og Litteraturudvalget indgår direkte i det 10 mand store Kunstråd, der tidligere har fået udpeget Tivoli-direktør Lars Liebst som øverste formand.

"Kunstrådet og de fem udvalg har fået en stærk sammensætning med såvel udøvende kunstnere, forskere som erfarne ledere og formidlere af dansk
kunst og kultur. Og så er det lykkedes os at få internationale repræsentanter i samtlige udvalg, hvilket kan give ny inspiration til det vigtige arbejde med kunststøtten. Jeg er overbevist om, at det
samlede hold kan give den ny kunststøtte-struktur en fremsynet og dynamisk begyndelse", udtaler kulturminister Brian Mikkelsen.

Resten af medlemmerne til Kunstrådet og dets udvalg er blevet udpeget af Kunstrådets repræsentantskab og kan læses på
http://www.kum.dk/sw6206.asp.

Kunstrådet er etableret med opbakning fra alle Folketingets partier for at skabe større enkelhed, overskuelighed og dynamik på området. Der er i
2003 afsat ca. 335 mio. kr. til kunstformål på Kunstrådets støtteområde. Midlerne er hovedsagelig fordelt efter de enkelte områder via finansloven.

NYHEDER

PROGRAM